Our first priority is our customers.

The aim of our organization, which aims to provide services and products at the highest quality level in the world sanitary ware market, is to leave a livable environment to future generations and to be a leading organization in this region.

For this;

To use natural resources efficiently with the new production technologies used, to be sensitive to the environment,

To present the products to the consumers under the assurance of the company and to be with our customers after sales,

By continuously improving the quality management system, reducing costs, increasing efficiency and profitability,

To reduce costs and increase quality by cooperating with our suppliers,

To comply with legal requirements, national and international standards and to ensure customer satisfaction by producing in accordance with customer requirements,

To create a business environment based on trust, goodwill and understanding together with our employees, who are our most valuable assets, and to ensure the continuous development of our employees with the necessary trainings,

These are our basic principles.

Birinci önceliğimiz müşterilerimizdir.

Dünya vitrifiye pazarındaki ihtiyaçlara, en üst kalite düzeyinde hizmet ve ürün sunmayı hedefleyen kuruluşumuzun amacı;  gelecek nesillere yaşanabilir çevre bırakmak ve bu bölgede önder bir kuruluş olmaktır.

Bunun için;

Pazar payını her geçen gün büyüterek, uluslararası markalar arasında pay sahibi olmayı,
 
Ürünlerin, proseslerin tasarımında daha az olumsuz çevresel etkiye, daha çok geri dönüşüme sahip hammadde ve teknoloji kullanmayı,
 
Çevrenin kirlenmesini engellemeyi, doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
 
Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlamayı veya çevreye zarar  vermeden bertaraf etmeyi,
 
Risk yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülüp, çevreye ve çalışanlarımıza, ziyaretçilerimize, tedarikçilerimize zarar verebilecek unsurları ortadan kaldırmayı,
 
Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ürün, hizmet kalitesini etkileyebilecek tedarikçilerimizin  Yönetim Sistemleri konularındaki bilinçlerini geliştirmeyi,
 
Yasal ve diğer şartlara uyum gösterip, Yönetim Sistemlerini düzenli olarak gözden geçirmeyi, çalışanlarımızın katılımı ile performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 
Ürünleri firma güvencesi altında tüketiciye sunmayı ve satış sonrası müşterilerimizin yanında olmayı,

Yönetim sistemini sürekli iyileştirerek, maliyetleri düşürmeyi, verimliliği ve karlılığı arttırmayı,

En değerli varlığımız olan çalışanlarımız ile birlikte güven, iyi niyet ve anlayışa dayalı iş ortamı yaratmayı, ihtiyaç duyulan eğitimlerle çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.